US 104th Infantry Division: The Timberwolves

filmprojecten

De Timberwolves Remembrance Group Belgium (TRGB) werkt als onderdeel van de vzw Frontleven ’40-’45 om een zo accuraat mogelijke uitbeelding te produceren van een Amerikaanse infanterie eenheid op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit doen we door de uitbeelding op te splitsen in twee belangrijke periodes.
De eerste periode is oktober ’44 tot december ’44. Dit is de periode waarin de divisie in België en Nederland gevochten heeft. Ze kenmerkt zich door een mix van materiaal en uniformen.

De tweede periode is januari ’45 tot mei ’45. In deze periode was de divisie het speerpunt van de Geallieerde opmars naar Berlijn. Hier focussen we ons meer op het laat-oorlogs materiaal en uniformen. Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar het correcte materiaal en uniformen om een zo hoog mogelijke historische nauwkeurigheid te bekomen. Als infanterie groep is er bewust voor gekozen om geen voertuigen in de groep op te nemen. De rangen in de groep zijn afhankelijk van de grootte van de groep om een realistische weergave te krijgen. Om te re-enacten zijn er vele mogelijkheden aanwezig. Je leert drillen, je wapen blindelings uit elkaar halen (letterlijk) en tenten opzetten volgens de originele manuals, enz.

Daarnaast houden wij ons ook bezig met het aanleren van bepaalde gevechtstactieken die volgens ons een meerwaarde brengen voor de uitbeelding. Onder andere het vechten met de bajonet op het wapen, groepsmanoeuvres en tactische evenementen in het veld komen hier aan bod.

 

facebook-button-engels